Política de protección de datos

Política de protección de datos

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que se está facilitando o seus datos de carácter persoal ó Resposable de Tratamento Casa Laura do Prado Vello, en adiante “a Entidade”, con dirección Lugar de Vilar, 6 – 36687 Rivela – La Estrada (Pontevedra), e correo electrónico: info@casadopradovello.com

1. Finalidade do tratamento

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de Atención ó Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluida no Sitio Web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que haxa consentido o pertinente tratamento de datos persoais. Para darnos consentimento para enviarlle información sobre os nosos servizos, terá que marcar a casilla “si, desexo recibir información comercial”. Do contrario, non poderemos utilizar os seus datos persoais con este fin.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desarrollo e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.

2. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación básase no consentimento que vostede nos da ó clicar no botón “Acepto a política de protección de datos”.

3. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos:

  • Dereito a solicitar o acceso ós seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ó olvido).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento e a oporse ó tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para o exercicio dos seus dereitos, pode cambiar as súas preferencias e datos persoais no seu perfil de usuario, ou ben realizar unha solicitude por escrito con dirección Casa Laura do Prado Vello, Lugar de Vilar no. 6, 36687 Rivela – La Estrada e acompañala dunha copia do seu DNI ou por correo electrónico a nosa dirección: info@casadopradovello.com.

Casa Laura do Prado Vello dispón de formularios adecuados ó respecto. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito na seguinte dirección de correo info@casadopradovello.com

4. Medidas de seguridade

Casa Laura do Prado Vello ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, pérdida e tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos que proveñen da acción humana ou do medio físico e natural ó que están expostos.